Cenu právních služeb není nikdy možné určit pro všechny klienty stejně, vždy závisí zejména na typu, složitosti a rozsahu poskytovaných právních služeb. Klienti si proto mohou sami vybrat, zda si přejí hradit právní služby dle hodinové sazby či paušální částkou stanovenou dle předem projednaného odhadu rozsahu poskytnutých právních služeb.

Hodinová sazba:

Hodinová sazba závisí zejména na složitosti případu a činí obvykle částku 1.700,- Kč – 2.200,- Kč. Právní služby jsou účtovány za každých započatých 15 minut a jsou fakturovány měsíčně na základě skutečně poskytnutých právních služeb. V hodinové sazbě jsou zahrnuty veškeré náhrady hotových výdajů, předem dohodnutá hodinová sazba je proto konečná.

Paušální sazba:

V určitých typech právních služeb je pro klienta výhodnější zvolit si tzv. paušální sazbu, kde jsou v předem stanovené či domluvené konečné ceně zahrnuty veškeré advokátem učiněné právní úkony bez ohledu na jejich rozsah. Výše paušální odměny závisí zejména na složitosti a předpokládaném rozsahu poskytnutých právních služeb.